รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า ทั่วประเทศ


รับสมัคร  Dealer

 

บริษัท ดาแพ็ด จำกัด รับสมัครตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคสมือถือ ฟิลม์กันลอย สายUSB Power bank

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย

1. ตัวแทนจัดจำหน่ายต้องรักษามาตรฐานการบริการตามที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

2. การทำสัญญามีอายุสัญญา ปีต่อปี

3. ตัวแทนจัดจำหน่ายต้องสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดทุกอย่างที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น

4. เงื่อนไขในการชำระเงิน ต้องชำระเป็นเงินสด เท่านั้น โดยโอนเข้าบัญชีของบริษัท และ ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้า ภายใน 3 วันทำการ

Home | Company | News & Promotions | Product | Patent | Contact 
copyright(c) DAPAD CO.,LTD .,All right reserved