ประวัติบริษัท

pic-aboutus

ปีค.ศ. 1998: บริษัทฯ ก่อนตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน

 

ปีค.ศ.2004: สาขากวางเจา ประเทศจีนก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

 

ปีค.ศ.2005: หน้าร้านขายส่งสาขาแรกที่ถนนเจิ้งโจว เมืองไทเป

 

ปีค.ศ.2006: สาขาประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

 

ปีค.ศ.2008: หน้าร้านขายปลีในประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น

 

ปีค.ศ.2010: บริษัทฯประเทศใต้หวัน เมืองไทเปได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9000

 

ปีค.ศ.2011: เว็บไซต์ Dapad ประเทศไต้หวัน ปรับปรุงและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

 

ปีค.ศ.2012: Fanpage บริษัทฯในประเทศไทย เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

 

ปีค.ศ.2013: เว็บไซต์ Dapad ประเทศไทย ปรับปรุงและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

Start typing and press Enter to search